Verktygskonstruktion och verktygstillverkning

Tillsammans med kund arbetar vi med utveckling, produktkritik och tillverkningsmetoder för att uppnå den mest kostnadseffektiva lösningen. Konstruktion av verktyg görs med CAD program, tillverkning sker dels i vår egen verktygsavdelning och externt hos våra samarbetspartners inom verktygsframtagning.

Inprovning och provkörning av verktyg görs direkt i våra pressar. Uppmätningar av både verktygsdelar och detaljer görs med internt i vår 3D mätmaskin