Tillverkning

Industriverken väljer tillsammans med kund den mest optimala tillverkningsmetoden för totalkvalitet.

Våra tillverkningsområden innehåller;

  • klippning av plåt via coil och format
  • pressning av detaljer i maskinpark anpassad för både hög- och lågvolymstillverkning
  • svetsning av pressade detaljer med svetsrobot, manuell svetsning och punktsvetsning
  • emaljering i industriell skala