Sammansättning

En del av vår verksamhet är vidareförädling av produkter genom montering. Detta sker enligt kunders önskemål och specifikationer. Monteringsarbeten sker både automatiskt och manuellt.