Produkter

  • Detaljer till värmesystem
  • Kylarbalkar, förstärkningsplåtar och värmesköldar till lastvagnar
  • Förstärkningsplåtar till motorhuv
  • Emaljerade avgasrör till tunga vägfordon
  • Tätningshus inom elektronik
  • Emaljerade spottskålar och pressade ryggstöd inom dental teknik
  • Cylinderhus till tryckluftsdosor