Kvalitetssäkring och projektstyrning

Erfaren och kvalitetsmedveten personal i kombination med ISO/TS 16949, ISO 9001 och 14001 ger hög kvalitet och servicenivå. Projektstyrning vid framtagning av ny utrustning och verktyg för nya detaljer sker enligt standardiserad kvalitetssäkringsplan, tillverkning och leverans genom fastställda rutiner och planer. Beskrivet i vårt processflöde.