Nyheter

Industriverken välkomnar Janko Stopar

Janko har börjat som projekt- och produktionstekniker på Industriverken. Janko kommer med sin erfarenhet bidra med teknikutvecklingen av Industriverkens produktionsprocess och vid införandet av nya projekt.

2017-11-27


Långsiktigt samarbete ger resultat                                        
Porsches eftermarknadsprodukter produceras av Industriverken. Det är EBP i Olofström som valt att placera delar av produktion hos oss med garanti på minst 10år med prognostiserade jämna volymer över tid. Process- och kvalitetssäkring av projektet pågår och kommer vara klar våren 2018, produkter leverans successivt med start under hösten 2017.
Vi är väldigt glada över att vårt samarbete med EBP i Olofström resulterat i nya affärer igen.

2017-09-15

Industriverken välkomnar Tomas Nilsson

Tomas har tillträtt tjänsten som produktionschef och kommer med sin erfarenhet vara en mycket bra drivkraft i utveckling av vår produktionsprocess. Han har tidigare arbetat inom tillverkande industri med bland annat plåtpressning som kommer tillföra mycket i företagets framtid.

2017-08-15
Två nya projekt inom volymtillverkning innebär högvolymsverktyg lämpligt för vår mest produktiva press linje med 630ton presskraft. Serieleverans i denna utrustning sker under andra halvåret 2017.

2017-07-03

Industriverken investerar i ny automatpresslinje.

Industriverken har precis installerat en ny presslinje för automatkörning. Ökat intresse från våra befintliga kunder samt förfrågningar från nya potentiella kunder gör att vi investerat i mer kapacitet och en mer produktiv presslinje. Vi kommer flytta över en del befintliga jobb från en annan pressmaskin till den nya och en del nya projekt som vi fått in under året från fordonsbranschen ska köras igång en den nya presslinjen. Presslinjen är med en mekanisk press på 630tons presskraft.

2016-11-14

Supplier of the year utmärkelse av Alfa Laval.

Under året så har Industriverken mottagit utmärkelsen som ”Supplier of the year 2015” (årets leverantör) till Alfa Laval som är vår största kund. Vi levererar till deras verksamheter i Ronneby Sverige, Italien och Kina. Alfa Laval har en försäljning på ca 35-40miljarder kronor/år och med en global leverantörsflora på ca 1450 leverantörer. Att Industriverken mottagit denna fina utmärkelse är fantastiskt! Även här är vårt målinriktade arbete där alla i företaget bidraget till att lyfta oss genom att förbättra och utveckla vår verksamhet och våra måltal, vilket Alfa Laval har lyft fram som en del av motiveringen.

2016-10-03

Scania har nu godkänt Industriverken som direktleverantör.

Industriverken har sedan tidigare levererat detaljer till Scania lastvagnar som nivå 2 leverantör och är nu godkänd som direktleverantör. Vi har även mottaget ett första projekt med uppstart i produktion under andra halvåret 2016. Industriverken ser fram emot ett utvecklande och långsiktigt samarbete med Scania. Industriverken är sedan tidigare godkänd leverantör till kunder inom fordonsbranschen och innehar certifiering ISO/TS 16949.

2016-02-01

Ny medarbetare

Industriverken har förstärkt organisationen inom försäljning och teknik med Marcus Olsson. Marcus har en mångårig erfarenhet inom försäljning och teknik och kommer att tillföra mycket i Industriverkens framtida utveckling.

2016-01-07

EBP Olofström AB

Industriverken har mottaget order på ett reservdelspaket med ett flertal pressdetaljer från EBP i Olofström AB, detaljerna ingår i ett fordon med ett tyskt bilmärke. Produktionsstart sker under kvartal 1 2016.

Industriverken har ett långsiktigt samarbete med EBP i Olofström sedan ett antal år tillbaka.

2016-01-07